دیوونه
کلمات کلیدی: الهام ،کلمات کلیدی: بر و بچ ،کلمات کلیدی: دانشگاه ،کلمات کلیدی: خوابگاه

مشاهده یادداشت خصوصی

+  نوشته شده در  چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٩ساعت ٢:٤۸ ‎ب.ظ  توسط پوریا پارسا  نظرات ()
یه هفته
کلمات کلیدی: خودم ،کلمات کلیدی: بر و بچ ،کلمات کلیدی: دانشگاه ،کلمات کلیدی: الهام

مشاهده یادداشت خصوصی

+  نوشته شده در  سه‌شنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٩ساعت ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ  توسط پوریا پارسا  نظرات ()
سوژه می شویم!!!!!
کلمات کلیدی: خودم ،کلمات کلیدی: بر و بچ ،کلمات کلیدی: دانشگاه ،کلمات کلیدی: درس

مشاهده یادداشت خصوصی

+  نوشته شده در  جمعه ٢٠ فروردین ۱۳۸٩ساعت ٢:۱۱ ‎ب.ظ  توسط پوریا پارسا  نظرات ()
روز های اول
کلمات کلیدی: خودم ،کلمات کلیدی: بر و بچ ،کلمات کلیدی: دانشگاه ،کلمات کلیدی: الهام

مشاهده یادداشت خصوصی

+  نوشته شده در  سه‌شنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٩ساعت ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ  توسط پوریا پارسا  نظرات ()
عجایب
کلمات کلیدی: بر و بچ ،کلمات کلیدی: دانشگاه ،کلمات کلیدی: خانواده ،کلمات کلیدی: دوست

مشاهده یادداشت خصوصی

+  نوشته شده در  جمعه ۱۳ فروردین ۱۳۸٩ساعت ٧:۱٧ ‎ب.ظ  توسط پوریا پارسا  نظرات ()
پوف
کلمات کلیدی: خودم ،کلمات کلیدی: دانشگاه ،کلمات کلیدی: امتحان ،کلمات کلیدی: خاطرات

مشاهده یادداشت خصوصی

+  نوشته شده در  چهارشنبه ٧ بهمن ۱۳۸۸ساعت ۸:٥٧ ‎ب.ظ  توسط پوریا پارسا  نظرات ()
سوسک
کلمات کلیدی: امتحان ،کلمات کلیدی: دانشگاه ،کلمات کلیدی: بر و بچ ،کلمات کلیدی: چکیده

مشاهده یادداشت خصوصی


ادامه مطلب
+  نوشته شده در  دوشنبه ٥ بهمن ۱۳۸۸ساعت ۱٢:۳٠ ‎ق.ظ  توسط پوریا پارسا  نظرات ()
ادامه
کلمات کلیدی: خودم ،کلمات کلیدی: بر و بچ ،کلمات کلیدی: دانشگاه ،کلمات کلیدی: خانواده

مشاهده یادداشت خصوصی

+  نوشته شده در  شنبه ٢٦ دی ۱۳۸۸ساعت ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ  توسط پوریا پارسا  نظرات ()
افتادم
کلمات کلیدی: استاد ،کلمات کلیدی: دانشگاه ،کلمات کلیدی: درس ،کلمات کلیدی: امتحان

مشاهده یادداشت خصوصی

+  نوشته شده در  شنبه ٢٦ دی ۱۳۸۸ساعت ٩:٤٤ ‎ق.ظ  توسط پوریا پارسا  نظرات ()
جدا نمی دونم چی بنویسم
کلمات کلیدی: خودم ،کلمات کلیدی: دانشگاه ،کلمات کلیدی: بر و بچ ،کلمات کلیدی: الهام

مشاهده یادداشت خصوصی

+  نوشته شده در  سه‌شنبه ۸ دی ۱۳۸۸ساعت ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ  توسط پوریا پارسا  نظرات ()
ببخشید،میشه جزوه تونو قرض بگیرم؟
کلمات کلیدی: دانشگاه ،کلمات کلیدی: بر و بچ ،کلمات کلیدی: دختر بازی ،کلمات کلیدی: خوابگاه

مشاهده یادداشت خصوصی

+  نوشته شده در  دوشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸۸ساعت ۸:٥۸ ‎ب.ظ  توسط پوریا پارسا  نظرات ()
کـــــــــش
کلمات کلیدی: خودم ،کلمات کلیدی: دانشگاه ،کلمات کلیدی: استاد ،کلمات کلیدی: چکیده

مشاهده یادداشت خصوصی

+  نوشته شده در  یکشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸۸ساعت ۸:٢٧ ‎ب.ظ  توسط پوریا پارسا  نظرات ()
شروع شد
کلمات کلیدی: خودم ،کلمات کلیدی: دوست ،کلمات کلیدی: دانشگاه ،کلمات کلیدی: نوستالوژیک

مشاهده یادداشت خصوصی

+  نوشته شده در  سه‌شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸۸ساعت ٩:٠٤ ‎ب.ظ  توسط پوریا پارسا  نظرات ()
خواب
کلمات کلیدی: دانشگاه ،کلمات کلیدی: استاد ،کلمات کلیدی: درس ،کلمات کلیدی: دختر بازی

مشاهده یادداشت خصوصی

+  نوشته شده در  دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸۸ساعت ۸:٥٠ ‎ب.ظ  توسط پوریا پارسا  نظرات ()
اسمشو نبر
کلمات کلیدی: درس ،کلمات کلیدی: استاد ،کلمات کلیدی: دانشگاه ،کلمات کلیدی: کلاس

مشاهده یادداشت خصوصی

+  نوشته شده در  یکشنبه ۸ آذر ۱۳۸۸ساعت ۱٠:۳٥ ‎ب.ظ  توسط پوریا پارسا  نظرات ()
فردا...
کلمات کلیدی: درس ،کلمات کلیدی: دانشگاه ،کلمات کلیدی: استاد ،کلمات کلیدی: امتحان

مشاهده یادداشت خصوصی

+  نوشته شده در  شنبه ٧ آذر ۱۳۸۸ساعت ٩:٤٥ ‎ب.ظ  توسط پوریا پارسا  نظرات ()
خانم دودرانی
کلمات کلیدی: دانشگاه ،کلمات کلیدی: استاد ،کلمات کلیدی: سایت ،کلمات کلیدی: دوست

مشاهده یادداشت خصوصی

+  نوشته شده در  سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳۸۸ساعت ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ  توسط پوریا پارسا  نظرات ()
روز های بی خاطره
کلمات کلیدی: استاد ،کلمات کلیدی: کلاس ،کلمات کلیدی: دانشگاه ،کلمات کلیدی: دانشکده

مشاهده یادداشت خصوصی


ادامه مطلب
+  نوشته شده در  دوشنبه ٢ آذر ۱۳۸۸ساعت ۱٠:٢٢ ‎ب.ظ  توسط پوریا پارسا  نظرات ()
کسل
کلمات کلیدی: هادی ،کلمات کلیدی: سینما ،کلمات کلیدی: دانشگاه ،کلمات کلیدی: کسل

مشاهده یادداشت خصوصی

+  نوشته شده در  یکشنبه ۱ آذر ۱۳۸۸ساعت ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ  توسط پوریا پارسا  نظرات ()
فوران انرژی
کلمات کلیدی: دانشکده ،کلمات کلیدی: دانشگاه ،کلمات کلیدی: استاد ،کلمات کلیدی: کلاس

مشاهده یادداشت خصوصی

+  نوشته شده در  شنبه ۳٠ آبان ۱۳۸۸ساعت ٩:۱۸ ‎ب.ظ  توسط پوریا پارسا  نظرات ()
حال می کنیم
کلمات کلیدی: دانشگاه ،کلمات کلیدی: بر و بچ ،کلمات کلیدی: درس ،کلمات کلیدی: هادی

مشاهده یادداشت خصوصی

+  نوشته شده در  جمعه ٢٩ آبان ۱۳۸۸ساعت ۸:٥۱ ‎ب.ظ  توسط پوریا پارسا  نظرات ()